Ahillea OÜ loob valgust!

  

Peale lõikust korjame oksad kokku ja veame ära, kui klient seda soovib!

Hind kujuneb töö keerukusest ja kogusest (okste kokkuvedu, pealeloopine, tükeldamine kui vaja)!  Hinnad kokkuleppel alates 20 eur äravedu.

Uudised

Broneerige aeg viljapuu lõikuseks 1.märts - 1 mai 2016.

Email: info@ahillea.ee või tel: 53441304