Ahillea OÜ loob valgust!

  

Kasvavate puude laasimine 160€/ha

Kasvavate puude laasimise peamine eesmärk on suurendada kvaliteetse, oksavaba saepalgi
(kasel ka spoonipalgi) osakaalu puistu tagavaras.

Kõige üldisemalt: okaspuid tuleb laasida kindlasti oksamõiguni ehk -kraeni, nii et seda ei vigastataks.

Laasida võib mändi, kaske, kuuske, haaba, ka leppa. Laasida võiks kuni 15 cm läbimõõduga tüvesid, kuuske- mände talvel, kaski aga parem oleks suvest sügiseni. Kaskedel algab kevadel mahlajooks ja isegi okste lõikamine põhjustab sel ajal asjatu mahlakaotuse, vigastuste kaudu ka haigusetekitajate juurdepääsu tüvele.Uudised

Broneerige aeg viljapuu lõikuseks 1.märts - 1 mai 2016.

Email: info@ahillea.ee või tel: 53441304