Ahillea OÜ loob valgust!

  

Pakume noorendiku hooldusteenust.

Teeme noorendiku hooldust koridoridena, ja ülepinnalist niitmist ja käsitsi väljapuhastamist. Võsastunud ja hooldamata aladel kehtivad võsalõikuse hinnad.

Küsi hinnapakkumist.

Metsauuenduse hooldamine – eesmärk puuliigi taimede vabastamine rohttaimedest ja võsast tulenevalt metsa 

Esimestel aastatel vajab metsataim hoolt, sest muidu on see määratud hukule. Selle pärast tuleb taimi korralikult hooldada. Pakume nii ülepinnalist niitmist või taimede väljapuhastamist käsitsi, või reavahe niitmist.

 Parim aeg reavahe või ülepinnaliseks niitmiseks oleks hilissügis, siis on taimed nt kuuse- ja männi taimed paremini näha, ning saab ilusti niita maha kõrged vaarikad või teised põõsad ning eemaldada pealelangenud pikad umbrohud. 

Suvel peaks käsitsi kiiniga puu ünbert eemaldama umbrohi või rohulõikuriga, saab ka talluda.Toetuse määr on metsauuenduse hooldamisel kuni 96 eurot hektari kohta kalendriaastas.

Toetuse saamiseks peab esitama Erametsakeskusele:
1) taotluse (määruse lisa 1);
2) määruse lisas 2 loetletud andmed metsa uuendamistööde kohta (soovituslikud vormid);

Metsa uuendamise toetus on vähese tähtsusega abi komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 mõistes.

Erametsakeskus teeb toetuse otsuse 120 päeva jooksul pärast taotluste esitamise tähtpäeva. 1.12.2015 tähtpäevaks esitatud taotluste kohta tehakse toetuse otsus hiljemalt 30.03.2016. Vooru eelarve on 400 000 eurot. Toetus makstakse välja 30 päeva jooksul pärast otsuse tegemist.


Uudised

Broneerige aeg viljapuu lõikuseks 1.märts - 1 mai 2016.

Email: info@ahillea.ee või tel: 53441304