Ahillea OÜ loob valgust!

  

Ahillea OÜ on osutanud teenuseid Kambja vallale. Parkide korrashoid, puude hooldus, trimmerdamine, teeäärte võsapuhastus. Kambja surnuaia hooldus.

Hooldanud RKM puhkekohti Pangodi maastikukaitsealal:  matkaradade hooldus, vaadete vabana hoidmine, võsapuhastus ja trimmerdamine.

Osutanud viljapuude lõikusteenust Tartu linnas ja selle ümbruses.

Teinud erametsaomanikele metsaistutustöid, noorendikehooldust, valgustusraiet, võsapuhastust.

Pakkunud niitmisteenust korteriühistutele ja eraklientidele.

Osutanud Keskkonnaametile harivesilike tiikide ümbruse võsapuhastustöid Valgamaal

Uudised

Broneerige aeg viljapuu lõikuseks 1.märts - 1 mai 2016.

Email: info@ahillea.ee või tel: 53441304